ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 1.  Ημέρα Λευκάδα – Μεγανήσι (Σπαρτοχώρι ή Βαθύ) 11 nm
 2.  Ημέρα Μεγανήσι – Κάλαμο 13 nm
 3.  Ημέρα Κάλαμο – Ιθάκι (Κιόνι) 16 nm
 4.  Ημέρα Ιθάκι (Κιόνι) - Ιθάκι (Βαθύ) 6nm
 5.  Ημέρα Ιθάκι (Βαθύ) – Κεφαλονιά (Αγ. Ευφημία) 17 nm
 6.  Ημέρα Κεφαλονιά (Αγ. Ευφημία) – Κεφαλονιά (Φισκάρδο) 11 nm
 7.  Ημέρα Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Λευκάδα 25 nm

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 1.  Ημέρα Λευκάδα – Μεγανήσι (Σπαρτοχώρι ή Βαθύ) 11 nm
 2.  Ημέρα Μεγανήσι – Ιθάκη (Βθύ) 21 nm
 3.  Ημέρα Ιθάκη (Βθύ) – Κεφαλονιά (Φισκάρδο) 15 nm
 4.  Ημέρα Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Παξοί 50 nm
 5.  Ημέρα Παξοί – Κέρκυρα 30 nm
 6.  Ημέρα Κέρκυρα – Σύβοτα 20 nm
 7.  Ημέρα Σύβοτα Λευκάδα 42 nm

1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 1.  Ημέρα Λευκάδα – Μεγανήσι (Σπαρτοχώρι ή Βαθύ) 11 nm
 2.  Ημέρα Μεγανήσι –Μεσολόγγι 47 nm
 3.  Ημέρα Μεσολόγγι –Ζάκυνθος 42 nm
 4.  Ημέρα Ζάκυνθος – Ιθάκη (Βαθύ) 42 nm
 5.  Ημέρα Ιθάκη (Βαθύ) - Ιθάκη (Κιόνι) 6 nm
 6.  Ημέρα Ιθάκη (Κιόνι) - Κεφαλονιά (Φισκάρδο) 9 nm
 7.  Ημέρα Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Λευκάδα 25 nm

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

 1.  Ημέρα Λευκάδα – Μεγανήσι (Σπαρτοχώρι ή Βαθύ) 11 nm
 2.  Ημέρα Μεγανήσι – Κάλαμο 13 nm
 3.  Ημέρα Κάλαμο – Μεσολόγγι 40 nm
 4.  Ημέρα Μεσολόγγι –Ζάκυνθος 42 nm
 5.  Ημέρα Ζάκυνθος – Ιθάκη (Βαθύ) 42 nm
 6.  Ημέρα Ιθάκη (Βαθύ) - Ιθάκη (Κιόνι) 6 nm
 7.  Ημέρα Ιθάκη (Κιόνι) - Κεφαλονιά (Φισκάρδο) 9 nm
 8.  Ημέρα Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Παξοί 50 nm
 9.  Ημέρα Παξοί – Κέρκυρα 30 nm
 10.  Ημέρα Κέρκυρα – Σύβοτα 20 nm
 11.  Ημέρα Σύβοτα – Πάργα 13 nm
 12.  Ημέρα Πάργα – Πρέβεζα 30 nm
 13.  Ημέρα Πρέβεζα – Λευκάδα 9 nm
 14.  Ημέρα Λευκάδα